FANDOM


Fredbearpose1
Ten akrtykuł jest niedokończony!
Jeśli widzisz ten komunikat w artykule, oznacza to że wymaga poprawy. Jeśli możesz i potrafisz, popraw go, i usuń ten szablon, jeśli uznasz że zostało to wykonane.


Graveweed to jeden z wrogów w FNaF World. Spotykany jest w Grobowym Dziedzińcu.

Wygląd

Graveweed jest ciemnofioletową rośliną ze spiralną, brązową łodygą i dwoma podłużnymi liśćmi. W przeciwieństwie do Bouncepota, posiada dwie głowy nad którymi latają trzy muchy.

Zachowanie

Są spotykane w Grobowym Dziedzińcu w od 1 do cztero osobowych grupach. Potrafią używać mocy "Gloom".