FANDOM


Fredbearpose1
Ten akrtykuł jest niedokończony!
Jeśli widzisz ten komunikat w artykule, oznacza to że wymaga poprawy. Jeśli możesz i potrafisz, popraw go, i usuń ten szablon, jeśli uznasz że zostało to wykonane.


Quarry to jeden przeciwników z FNaF World. Można go spotkać jedynie w kopalniach.

Wygląd

Quarry to postać zrobiona z kamieni.

Zachowanie

Quarry jest do nas negatywnie nastawiony.