FANDOM


Fredbearpose1
Ten akrtykuł jest niedokończony!
Jeśli widzisz ten komunikat w artykule, oznacza to że wymaga poprawy. Jeśli możesz i potrafisz, popraw go, i usuń ten szablon, jeśli uznasz że zostało to wykonane.


>>>>>> jest wrogo nastawionym do gracza zglithowanym stworzeniem mogácym niespodziewanie nas zaatakować podczas poznawania Zglithowanego świata.

Wygląd

>>>>>> to nic innego jak zglithowane połączenie Prototype z Grobowego dziedzińca i Gearrat'a z Lasu Choppy'ego w negatywnych kolorach.

Zachowanie

>>>>>> jest do nas negatywnie nastawiony. Potrafi on używać "Snowballs".